ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490033
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010066
รหัส Obec 6 หลัก :
  490033
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทองแท่งนิสยาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watthongtangnisayaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบางขันหมากเหนือ
ตำบล :
  บางขันหมาก
อำเภอ :
  เมืองลพบุรี
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15000
โทรศัพท์ :
  036413264
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 สิงหาคม 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางขันหมาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 10:56:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม


นางสาวศิริกุล เพชรพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน