ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490035
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010071
รหัส Obec 6 หลัก :
  490035
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansamruan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านสามเรือน
ตำบล :
  พรหมมาสตร์
อำเภอ :
  เมืองลพบุรี
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15000
โทรศัพท์ :
  0817936530
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  schoolbansamruan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ต้นน้ำลพบุรีศรีละโว้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พรหมาสตร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มกราคม 2562 เวลา 10:24:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐)


นางสุกิจกุล กินจำปา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน