ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดตองปุ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490037
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010044
รหัส Obec 6 หลัก :
  490037
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดตองปุ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wattongpu
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโคกขยาย
ตำบล :
  ทะเลชุบศร
อำเภอ :
  เมืองลพบุรี
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15000
โทรศัพท์ :
  036412429
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2466
อีเมล์ :
  wadtongpu@poppymail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พิบูลสงคราม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทะเลชุบศร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:49:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดตองปุ


นายวีระพล พรหมพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตองปุ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน