ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดยาง ณ รังสี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490040
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010036
รหัส Obec 6 หลัก :
  490040
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดยาง ณ รังสี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watyang na rangsri
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านวัดกำแพง
ตำบล :
  ตะลุง
อำเภอ :
  เมืองลพบุรี
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15000
โทรศัพท์ :
  036656390
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พฤษภาคม 2470
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุ่มน้ำลพบุรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะลุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09:20:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดยาง ณ รังสี


นางสาวธิดา พาณิชย์กุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยาง ณ รังสี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน