ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดใดใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490045
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010032
รหัส Obec 6 หลัก :
  490045
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดใดใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watdaiyai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านใดโสน
ตำบล :
  ดอนโพธิ์
อำเภอ :
  เมืองลพบุรี
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15000
โทรศัพท์ :
  0819945529
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2478
อีเมล์ :
  bossdaiyai1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 21:39:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดใดใหญ่


นายประสพ สลุงอยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใดใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน