ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดใดยาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490046
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010033
รหัส Obec 6 หลัก :
  490046
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดใดยาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watdaiyaowschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านใดยาว
ตำบล :
  ดอนโพธิ์
อำเภอ :
  เมืองลพบุรี
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15000
โทรศัพท์ :
  0810446999
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
  daiyaow@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุ่มน้ำลพบุรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:50:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดใดยาว


นางสาวรัตนา กางกรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใดยาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน