ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านดาบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490048
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010005
รหัส Obec 6 หลัก :
  490048
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านดาบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watbandab
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านดาบ
ตำบล :
  โก่งธนู
อำเภอ :
  เมืองลพบุรี
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  13240
โทรศัพท์ :
  036780651
โทรสาร :
  036780651
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิถุนายน 2479
อีเมล์ :
  worasak_poocharoen@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โก่งธนู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 กันยายน 2562 เวลา 13:13:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านดาบ


นายวรศักดิ์ ภูเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านดาบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน