ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490051
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010027
รหัส Obec 6 หลัก :
  490051
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดธรรมเจดีย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watthamajedee School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านท้องคุ้ง
ตำบล :
  งิ้วราย
อำเภอ :
  เมืองลพบุรี
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15000
โทรศัพท์ :
  036781099
โทรสาร :
  036781099
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2466
อีเมล์ :
  Tamajadee@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  งิ้วราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 ธันวาคม 2562 เวลา 09:26:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์


นางสาวนงลักษณ์ ทุมาภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน