ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490055
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010073
รหัส Obec 6 หลัก :
  490055
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพธิ์เก้าต้น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Phokaoton School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโพธิ์เก้าต้น
ตำบล :
  โพธิ์เก้าต้น
อำเภอ :
  เมืองลพบุรี
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15000
โทรศัพท์ :
  036425642
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มกราคม 2466
อีเมล์ :
  niraangel@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ต้นน้ำลพบุรีศรีละโว้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์เก้าต้น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:30:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น


นายชัยณลิตย์ พรมมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน