ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ่อเงิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490056
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010074
รหัส Obec 6 หลัก :
  490056
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ่อเงิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watborngern school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ่อเงิน
ตำบล :
  โพธิ์เก้าต้น
อำเภอ :
  เมืองลพบุรี
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤศจิกายน 2476
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ต้นน้ำลพบุรีศรีละโว้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์เก้าต้น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 สิงหาคม 2562 เวลา 09:50:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ่อเงิน


นางสาวชวนพิศ สุวรรณวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อเงิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน