ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสำราญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490058
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010076
รหัส Obec 6 หลัก :
  490058
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสำราญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsamran
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหมู่บ้านโพธิ์เก้าต้น
ตำบล :
  โพธิ์เก้าต้น
อำเภอ :
  เมืองลพบุรี
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15000
โทรศัพท์ :
  036420303
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23/01/2488
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์เก้าต้น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 13:42:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสำราญ


นางสาวกาญจนานันณ์ แตงฉ่ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำราญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน