ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกหม้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490060
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010078
รหัส Obec 6 หลัก :
  490060
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโคกหม้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kokmor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านโพธิ์ผีให้
ตำบล :
  โพธิ์เก้าต้น
อำเภอ :
  เมืองลพบุรี
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15000
โทรศัพท์ :
  0641262669
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์เก้าต้น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 11:10:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโคกหม้อ


นางสาวนพวรรณ ปามุทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกหม้อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน