ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์๑
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490061
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010056
รหัส Obec 6 หลัก :
  490061
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พิบูลสงเคราะห์๑
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PIBULSONGKROH1
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านนิคมสร้างตนเอง
ตำบล :
  นิคมสร้างตนเอง
อำเภอ :
  เมืองลพบุรี
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15000
โทรศัพท์ :
  036-652606
โทรสาร :
  036-652606
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2497
อีเมล์ :
  pibul.s1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลโคกตูม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 กันยายน 2562 เวลา 14:20:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์๑


นายภิรมณ์ จันทร์โนทัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลสงเคราะห์๑

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน