ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490062
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010057
รหัส Obec 6 หลัก :
  490062
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดนิคมสามัคคีชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watnicomsamakkeechai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านนิคมสร้างตนเอง
ตำบล :
  นิคมสร้างตนเอง
อำเภอ :
  เมืองลพบุรี
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 มิถุนายน 2484
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระนารายณ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลโคกตูม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:21:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย


นางธนภร หอมจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน