ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490066
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010053
รหัส Obec 6 หลัก :
  490066
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thairathwithaya1
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหัวช้าง
ตำบล :
  ท่าศาลา
อำเภอ :
  เมืองลพบุรี
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15000
โทรศัพท์ :
  036784433
โทรสาร :
  036784439
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2468
อีเมล์ :
  thairathlopburi1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระนารายณ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าศาลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 16:02:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง)


นายวิทยา ประชากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน