ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490074
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010049
รหัส Obec 6 หลัก :
  490074
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหลวงท้ายตลาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watlungtaytalad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านวัดหลวงท้ายตลาด
ตำบล :
  ท้ายตลาด
อำเภอ :
  เมืองลพบุรี
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 สิงหาคม 2481
อีเมล์ :
  watlungtaytalad@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พิบูลสงคราม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท้ายตลาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:40:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด


นายวันชนะ เผือกกรุต
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน