ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดตะเคียน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490075
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010050
รหัส Obec 6 หลัก :
  490075
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดตะเคียน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATTAKEAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านท้ายตลาด
ตำบล :
  ท้ายตลาด
อำเภอ :
  เมืองลพบุรี
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15000
โทรศัพท์ :
  036425585
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  wattakeainschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท้ายตลาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 20:51:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดตะเคียน


นายชยกฤต กรรณาริก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเคียน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน