ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าข้าม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490076
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010051
รหัส Obec 6 หลัก :
  490076
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท่าข้าม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watthakham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านท่าข้าม
ตำบล :
  ท้ายตลาด
อำเภอ :
  เมืองลพบุรี
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15000
โทรศัพท์ :
  036425558
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2468
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท้ายตลาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 03:01:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท่าข้าม


นางสาวยุวดี ปั้นงา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าข้าม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน