ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดข่อยใต้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490078
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010068
รหัส Obec 6 หลัก :
  490078
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดข่อยใต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkoytai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านข่อย
ตำบล :
  บ้านข่อย
อำเภอ :
  เมืองลพบุรี
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15000
โทรศัพท์ :
  036785621
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 กันยายน 2487
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านข่อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 กันยายน 2562 เวลา 11:07:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดข่อยใต้


นางวิชุดา หงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดข่อยใต้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน