ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดไผ่แตร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490079
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010079
รหัส Obec 6 หลัก :
  490079
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดไผ่แตร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watpaitair school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านไผ่แตร
ตำบล :
  โพธิ์ตรุ
อำเภอ :
  เมืองลพบุรี
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15000
โทรศัพท์ :
  0818584632
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 มิถุนายน 2479
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สามยอดวิทยาการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์ตรุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:11:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดไผ่แตร


นางศิริลักษณ์ บุญสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่แตร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน