ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490081
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010019
รหัส Obec 6 หลัก :
  490081
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ซอย 3 สาย 4 ซ้าย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  soi3 sai4 sai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองแกเตื่อย
ตำบล :
  โคกตูม
อำเภอ :
  เมืองลพบุรี
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15210
โทรศัพท์ :
  036689285
โทรสาร :
  036689285
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระนารายณ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลโคกตูม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 21:00:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย


นายประชา ป้อมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน