ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490083
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010020
รหัส Obec 6 หลัก :
  490083
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยส้ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BUNHUAYSOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านห้วยส้ม
ตำบล :
  โคกตูม
อำเภอ :
  เมืองลพบุรี
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15210
โทรศัพท์ :
  0861323999
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2502
อีเมล์ :
  banhuaysom@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระนารายณ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลโคกตูม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 13:59:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยส้ม


นายวิทวัส น้อยดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยส้ม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน