ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังเพลิง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490087
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010105
รหัส Obec 6 หลัก :
  490087
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังเพลิง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangploeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านวังเพลิง
ตำบล :
  วังเพลิง
อำเภอ :
  โคกสำโรง
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15120
โทรศัพท์ :
  036708059
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 สิงหาคม 2499
อีเมล์ :
  wpl2560@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตะวันศรีทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังเพลิง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 14:30:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังเพลิง


ว่าที่ ร.อ.วีรธนา นรากรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเพลิง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน