ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490089
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010107
รหัส Obec 6 หลัก :
  490089
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKHAOTIEN MITTAPAP 134th
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านเขาเตียน
ตำบล :
  วังเพลิง
อำเภอ :
  โคกสำโรง
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15120
โทรศัพท์ :
  036490125
โทรสาร :
  036490125
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2513
อีเมล์ :
  khaotion@lopburi1.net
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตะวันศรีทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังเพลิง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 เวลา 15:50:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน