ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งยอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490091
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010104
รหัส Obec 6 หลัก :
  490091
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโป่งยอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpongyor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านโป่งยอ
ตำบล :
  วังเพลิง
อำเภอ :
  โคกสำโรง
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15120
โทรศัพท์ :
  0636650925
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 พฤษภาคม 2513
อีเมล์ :
  pongyor99@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตะวันศรีทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังเพลิง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 12:43:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโป่งยอ


นางสาวฐิติมา สง่าโฉม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งยอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน