ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินจันทร์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490092
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010093
รหัส Obec 6 หลัก :
  490092
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเนินจันทร์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BaanNeonChan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านเนินจันทร์
ตำบล :
  ดงมะรุม
อำเภอ :
  โคกสำโรง
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15120
โทรศัพท์ :
  0924156524
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 พฤษภาคม 2513
อีเมล์ :
  acemu๒๕๔๙@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตะวันศรีทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงมะรุม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 08:47:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเนินจันทร์


นางสาวจารุวรรณ พูลฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินจันทร์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน