ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490096
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010109
รหัส Obec 6 หลัก :
  490096
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantungtong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านทุ่งทอง
ตำบล :
  สะแกราบ
อำเภอ :
  โคกสำโรง
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15120
โทรศัพท์ :
  036428112
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 กันยายน 2503
อีเมล์ :
  Bantungtong@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะแกราบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 16:01:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน