ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสะพานคง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490097
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010110
รหัส Obec 6 หลัก :
  490097
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสะพานคง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATSAPANKONG SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านสะพานคง
ตำบล :
  สะแกราบ
อำเภอ :
  โคกสำโรง
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15120
โทรศัพท์ :
  036428113
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  sapankong12@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตะวันศรีทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะแกราบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  57 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:52:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสะพานคง


นางสาวพัชราภรณ์ พิมพา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสะพานคง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน