ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสะแกราบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490098
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010111
รหัส Obec 6 หลัก :
  490098
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสะแกราบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATSAKAERAB SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านสะแกราบ
ตำบล :
  สะแกราบ
อำเภอ :
  โคกสำโรง
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15120
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคา 2471
อีเมล์ :
  yod237@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตะวันศรีทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะแกราบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 19:34:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสะแกราบ


นายหยด คณโฑทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสะแกราบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน