ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสำโรง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490099
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010112
รหัส Obec 6 หลัก :
  490099
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองสำโรง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGSUMRONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านหนองสำโรง
ตำบล :
  สะแกราบ
อำเภอ :
  โคกสำโรง
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15120
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2480
อีเมล์ :
  bannongsumrong@outlook.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เพนียด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะแกราบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  53 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 18:18:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองสำโรง


นางสาวนิภาพร บุญหนัก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสำโรง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน