ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490101
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010099
รหัส Obec 6 หลัก :
  490101
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลบ้านเพนียด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anuban Banpanead
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านเพนียด
ตำบล :
  เพนียด
อำเภอ :
  โคกสำโรง
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15120
โทรศัพท์ :
  036653115
โทรสาร :
  036653115
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/07/2467
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เพนียด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เพนียด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  67.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  63.4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 10:17:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด


นางสาวอรุณี ดวงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน