ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490102
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010100
รหัส Obec 6 หลัก :
  490102
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนกเขาเปล้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BannoKKhaoplao School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านนกเขาเปล้า
ตำบล :
  เพนียด
อำเภอ :
  โคกสำโรง
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15120
โทรศัพท์ :
  036707560
โทรสาร :
  036707560
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม 2481
อีเมล์ :
  scnkp@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เพนียด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เพนียด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 กรกฎาคม 2562 เวลา 06:45:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า


นายวีระศักดิ์ พลอยบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน