ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังหัวแหวน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490104
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010081
รหัส Obec 6 หลัก :
  490104
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวังหัวแหวน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watwanghuawan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านวังหัวแหวน
ตำบล :
  เกาะแก้ว
อำเภอ :
  โคกสำโรง
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15120
โทรศัพท์ :
  036425498
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12/09/2480
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โคกสำโรงพัฒนาการศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12:01:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวังหัวแหวน


นางวรลักษณ์ แปลนนาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหัวแหวน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน