ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าม่วง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490109
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010116
รหัส Obec 6 หลัก :
  490109
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าม่วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantamaung School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านท่าม่วง
ตำบล :
  หนองแขม
อำเภอ :
  โคกสำโรง
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15120
โทรศัพท์ :
  0988280337
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2480
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โคกสำโรงพัฒนาการศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 11:49:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าม่วง


นางสาวปาจรีย์ วิเศษชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน