ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองคู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490112
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010125
รหัส Obec 6 หลัก :
  490112
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองคู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watnongku
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านวัดหนองคู
ตำบล :
  ห้วยโป่ง
อำเภอ :
  โคกสำโรง
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15120
โทรศัพท์ :
  0614423873
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  netsuwanam@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขาวงพระจันทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยโป่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:57:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองคู


นางจุฬาลัย สระแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองคู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน