ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาทับควาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490114
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010122
รหัส Obec 6 หลัก :
  490114
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาทับควาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankhowthapkwai school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านสะพานขาว
ตำบล :
  ห้วยโป่ง
อำเภอ :
  โคกสำโรง
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15120
โทรศัพท์ :
  036650152
โทรสาร :
  036650152
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิถุนายน 2486
อีเมล์ :
  ktklop1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขาวงพระจันทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยโป่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 14:41:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาทับควาย


นายกิตติ ศรีโยธิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาทับควาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน