ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490115
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010123
รหัส Obec 6 หลัก :
  490115
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดห้วยโป่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wathouypong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านห้วยโป่ง
ตำบล :
  ห้วยโป่ง
อำเภอ :
  โคกสำโรง
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15120
โทรศัพท์ :
  036650272
โทรสาร :
  036650272
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม 2482
อีเมล์ :
  chanis6787@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขาวงพระจันทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยโป่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:22:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง


นางอำไพวรรณ เนตรสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยโป่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน