ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองหอย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490118
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010120
รหัส Obec 6 หลัก :
  490118
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองหอย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnonghoy
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองหอย
ตำบล :
  ห้วยโป่ง
อำเภอ :
  โคกสำโรง
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15120
โทรศัพท์ :
  089-5384408
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  114nonghoy@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเขาวงพระจันทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยโป่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:22:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองหอย


นางสาวเพชรรัตน์ ละม้ายแข
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหอย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน