ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพรมทิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490119
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010119
รหัส Obec 6 หลัก :
  490119
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพรมทิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPROMTIN SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านพรมทิน
ตำบล :
  หลุมข้าว
อำเภอ :
  โคกสำโรง
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15120
โทรศัพท์ :
  036428117
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2482
อีเมล์ :
  luck51boot@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขาวงพระจันทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หลุมข้าว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:13:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพรมทิน


นางสาวมณันญา พลชาอังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรมทิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน