ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลุมข้าว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490120
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010118
รหัส Obec 6 หลัก :
  490120
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหลุมข้าว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Lum Kao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหลุมข้าว
ตำบล :
  หลุมข้าว
อำเภอ :
  โคกสำโรง
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15120
โทรศัพท์ :
  036428151
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 พฤษภาคม 2466
อีเมล์ :
  kunapapong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขาวงพระจันทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หลุมข้าว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:11:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหลุมข้าว


นางอรัญญา งามระยับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมข้าว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน