ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490121
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010101
รหัส Obec 6 หลัก :
  490121
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังขอนขว้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangkhonkwang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านวังขอนขว้าง
ตำบล :
  วังขอนขว้าง
อำเภอ :
  โคกสำโรง
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15120
โทรศัพท์ :
  0982737946
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  banwangkk@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.วังขอนขว้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 23:06:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง


นางสาวภาวนา วงศ์เพ็ญทักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน