ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโคกสำโรง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490122
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010091
รหัส Obec 6 หลัก :
  490122
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โคกสำโรง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khoksomrong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านโคกสำโรง
ตำบล :
  โคกสำโรง
อำเภอ :
  โคกสำโรง
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15120
โทรศัพท์ :
  089017656
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1มิ.ย.2494
อีเมล์ :
  khoksamronglopburi@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกสำโรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13:44:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโคกสำโรง


นายอังกูร อิงคนินันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน