ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดรัตนาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490123
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010092
รหัส Obec 6 หลัก :
  490123
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดรัตนาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watrattanaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านวัดรัตนาราม
ตำบล :
  โคกสำโรง
อำเภอ :
  โคกสำโรง
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15120
โทรศัพท์ :
  036625044
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6/05/2547
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โคกสำโรงพัฒนาการศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกสำโรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 09:12:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดรัตนาราม


นางสาวจิตติมา ธรรมราชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรัตนาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน