ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังจั่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490132
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010103
รหัส Obec 6 หลัก :
  490132
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังจั่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangjun School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านวังจั่น
ตำบล :
  วังจั่น
อำเภอ :
  โคกสำโรง
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15120
โทรศัพท์ :
  0899017534
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2479
อีเมล์ :
  sb_wangjun@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โคกสำโรงพัฒนาการศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังจั่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 10:45:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังจั่น


นายนิยม สายแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังจั่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน