ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองเม่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490188
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010129
รหัส Obec 6 หลัก :
  490188
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดคลองเม่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khongmaoschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านคลองเม่า
ตำบล :
  โคกสลุด
อำเภอ :
  ท่าวุ้ง
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15150
โทรศัพท์ :
  036798043
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/10/2467
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คีรีสีหนาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกสลุด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13:14:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดคลองเม่า


นายดุสิต เลิศมานพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองเม่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน