ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดมุจลินท์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490189
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010148
รหัส Obec 6 หลัก :
  490189
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดมุจลินท์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watmutjalin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านมุจลินท์
ตำบล :
  มุจลินท์
อำเภอ :
  ท่าวุ้ง
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15150
โทรศัพท์ :
  0895391909
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/08/2476
อีเมล์ :
  Watmutjalins@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คีรีสีหนาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มุจลินท์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 14:02:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดมุจลินท์


นายไพรัช ปั้นสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมุจลินท์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน