ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางงา(รัฐประชาสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490191
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010137
รหัส Obec 6 หลัก :
  490191
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบางงา(รัฐประชาสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbangnga
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบางงา
ตำบล :
  บางงา
อำเภอ :
  ท่าวุ้ง
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15150
โทรศัพท์ :
  0899017494
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17กรกฎาคม 2473
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บูรพาท่าวุ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางงา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 ตุลาคม 2561 เวลา 13:34:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบางงา(รัฐประชาสรรค์)


นายศิริพงษ์ กลั่นไพฑูรย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางงา(รัฐประชาสรรค์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน