ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490192
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010135
รหัส Obec 6 หลัก :
  490192
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watprosri
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านโพธิ์ศรี
ตำบล :
  บางงา
อำเภอ :
  ท่าวุ้ง
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15150
โทรศัพท์ :
  0822219909
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  watprosri@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางงา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 กันยายน 2562 เวลา 09:26:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์)


นายทรงกต เอี่ยมบัว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน