ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกตุ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490194
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010131
รหัส Obec 6 หลัก :
  490194
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเกตุ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watgate
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านวัดเกตุ
ตำบล :
  ท่าวุ้ง
อำเภอ :
  ท่าวุ้ง
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15150
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 พฤษภาคม 2466
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บูรพาท่าวุ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าวุ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:05:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเกตุ


นางสาวสนธิกาญจน์ อ่อนสลุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตุ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน