ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490196
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010138
รหัส Obec 6 หลัก :
  490196
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbanglee (Sukratradbumrung)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านบางลี่
ตำบล :
  บางลี่
อำเภอ :
  ท่าวุ้ง
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15150
โทรศัพท์ :
  0899002654
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 พฤษจิกายน 2481
อีเมล์ :
  Banbanglee05@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คีรีสีหนาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางลี่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 เวลา 16:14:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน